Svesnost i samosvesnost

„Bože, daj mi snage da prihvatim stvari  koje ne mogu da promenim,  hrabrosti da promenim one stvari koje mogu i mudrost da …

Svesno usmerena pažnja je fokus na sadašnji trenutak bez procenjivanja, vrednovanja i osuđivanja. To zahteva da prihvatimo sve ono što se dešava …

“Blago onom ko je naučio: Diviti se a ne zavideti, Slediti a ne oponašati, Hvaliti a ne laskati, Voditi a ne manipulisati.“ …

Razvoj svesnosti

“Kada prepoznate nesvesno u sebi, ono što omogućava spoznaju jeste svest koja se izdiže,  jeste sam čin buđenja.  Ne možete se boriti …