Asertivnošću do Autentičnosti

Poznavanje i korištenje svojih, jedinstvenih potencijala, prihvatanje sebe i drugih poštujući njihovu jedinstvenost, neki su od ključnih faktora dobre komunikacije.

Dobra komunikacija vodi do kvalitetnih medjuljudskih odnosa a samim tim i bolje slike o sebi i zdravog samopoštovanja i samopouzdanja.

 

autenticnost

Autentična osoba je osoba koja bez straha istražuje i pomera sopstvene granice, upoznaje sebe i prihvata, ima zdravu dozu poštovanja prema sebi, ona sebi dozvoljava da bude ono što jeste, ali isto to pravo daje i drugima. Ne smatra da je druge osobe ugrožavaju onim što jesu.

Autentična osoba zna da postavi granice u odnosu sa drugima, prihvata odgovornost za sopstvene emocije i akcije, pita ne pretpostavlja, uvek daje sve od sebe u tom trenutku bez obzira na rezultat, ne donosi odluke motivisana osećajem krivice.

Asertivnost nam pomaže da se oslobodimo straha da bi iznalazili nove načine da sebe izrazimo. Kroz razvoj asertivnih veština se stiče više samopouzdanja i sigurnosti. Asertivnost nam pomaže da budemo fleksibilni. Razvijamo toleranciju na frustraciju i različitosti. Lakše se nosimo sa stresom. Kroz asertivnost se učimo efikasnom načinu razmišljanja.

Asertivnost je samo jedan od načina da razvijemo sopstvenu autentičnost.

Od manipulacije do samoodgovoornosti

“Blago onom ko je naučio:

Diviti se a ne zavideti,

Slediti a ne oponašati,

Hvaliti a ne laskati,

Voditi a ne manipulisati.”

William Arthur Ward.

Mogli bismo reći da je manipulacija veština ostvarivanja uticaja na druge.

Reč manipulacija vodi poreklo od latinske reči manus – ruka i znači rukovati, upravljati nečim. U kontekstu ljudskih odnosa, ona se svodi na pokušaj da upravljamo tuđim ponašanjem.

 

Na ovom mestu bih istakla da postoji razlika između uticaja i manipulacije.

Uticaj je sposobnost upravljanja prvenstveno sopstvenim životom a zatim i mogućnost upravljanja životima drugih ljudi.

Uticaj može biti pozitivan i negativan ali je reč o uticaju a ne o manipulaciji, želim na ovom mestu da naglasim ovu razliku.

Uticaj može preći u čistu manipulaciju. To zavisi od razvijenosti ličnosti osobe i njene motivacije.

Manipulacija ide u prilog isključivo manipulatoru, on ima ličnu korist od toga. Kada kažem „On“ pri tom ne mislim na muškarce već na rod reči manipulator. Kad god smo u komunikaciji,  postoji prostor za manipulaciju a to je svakodnevno.

Najvažnije je da naučimo da prepoznamo manipulaciju da bi mogli   na adekvatan način da odgovorimo. Da naučimo da u svakoj situaciji budemo svesni sopstvene odgovornosti da ne bi upali u mrežu koju manipulatora. Naša je odgovornost ako se “upecamo”. Do nas je nije do manipulatora. Manipulator radi ono što najbolje zna, manipuliše,  na nama je da li ćemo se “upecati” ili ne.

Vesna Dimić, master psiholog