Otkrijte svoju snagu

Svako od nas je u nekom periodu života bio na prekretnici, postavljajući sebi pitanje, šta će dalje da radi i na koji način da organizuje svoj život, u kom pravcu da krene.

Često iz straha da ne napravimo pogrešan izbor stojimo u mestu i čekamo. Čekamo:

 • da se stvari same od sebe pokrenu u pravom pravcu,
 • da se pojavi magično rešenje, po principu ”nešto će se već desiti”,
 • da se život postara da nam pošalje znak kako i gde dalje,
 • da neko preuzme odgovornost i kaže nam na osnovu svog iskustva gde dalje i kako.

U tom čekanju nekada, zna da prođe jako puno vremena koje se ne može nadoknaditi.

Mnogo je lakše čekati, kriviti druge, život, okolnosti, roditelje, partnere ili decu nego preuzeti odgovornost za sopstveni život. Iz iskustva mogu da kažem da nas skupo košta čekanje da se nešto promeni.

Analiza individualnih potencijala (AIP) je način da dođemo do odgovora, u kom pravcu dalje krenuti. Nekada je dovoljno promeniti samo način, nekada samo ugao gledanja, nekada je potrebno naučiti i neku novu veštinu.

AIP pruža pomoć osobama:

 •  koje su na prekretnici karijere jer u vremenu u kojem živimo to postaje sve češća potreba
 •  koje žele da naprave korenite promene u svom životu, koje osećaju da mogu mnogo više, da nisu ostvarili sebe profesionalno ili su nezadovoljni svojom trenutnom životnom pozicijom
 •  koje su zainteresovane za lični razvoj, kojima je potrebno da kroz to što rade unapređuju sebe

koje su pod stresom da prepoznaju uzročnike stresa i da na adekvatan način, koji je u skadu sa njima samima nauče da se nose sa stresom i sa više energije obavljaju svakodnevne poslove, na sopstvenu radost i radost njihovog okruženja. Ovo je moguće, znam.

Postupak AIP-a je razvijen u Institutu za kognitivni menadžment u Štutgartu od strane Milenka Vlajkova kao proizvod njegove uspešne višegodišnje prakse.

Šta dobijate Analizom potencijala   

 • Dijagnostikovanje strukture ličnosti
 • Pronalaženje funkcionalnog motivacionog modela
 • Identifikovanje osnovnih talenata
 • Otkrivanje vrednosnog sistema
 • Dijagnostikovanje eventualnih blokada efikasnosti
 • Uporedna analiza dobijenih podataka
 • Predlog mera za profesionalni i lični razvoj
 • Podrška u procesu promene

Analiza Individualnih Potencijala  će vam pomoći da spoznate svoje potencijale i da se u skladu sa njima razvijate i živite. Pomoći će vam u lakšem razumevanju i spoznaji sopstvenih snaga, talenata koje posedujete i kako da ih na najbolji mogući način razvijete i primenite u svakodnevnom životu i radu. Isto tako će vam ukazati i na ograničenja, zapravo na blokade koje vas sprečavaju da date svoje najbolje i dati predloge kako najbolje da ih otklonite.

Vesna Dimić, psiholog

savetovaliste.dimic@gmail.com

Skype name: vas-psiholog

Razvoj snaga ličnosti

Blokade efikasnosti su nefunkcioanlni obrasci razzmišljanja i ponašanja koji nam otežavaju da živimo u skladu sa svojim potencijalima.

Potencijali su mogućnosti koje smo dobili rođenjem. Rađamo se beskonačnim mogućim potencijalima a koristimo ograničen broj. Zavisno od toga šta najviše koristimo u životu zapravo koje neuronske mreže smo najčešće ponavljali na taj način razvijamo talenat.

Talenat može biti podržan od strukture naše ličnosti i onda živimo život u skladu sa svojim potencijalima.

Najčešće se dešava da struktura ličnosti nije podržavajuća što zapravo znaći da nisu razvijene vrline koje su funkcionalne i podržavajuće za potencijalni talenat.

Kada nije podržan tada radimo na razvoju crta ličnosti koje nam  mogu pomoći da ostvarimo sebe. To je snaga naše ličnosti. Snaga ličnosti su crte našeg karaktera koje možemo da razvijamo kroz ceo život.

Neke od naših snaga mogu biti:

 • Hrabrost
 • Samopouzdanje
 • Samodisciplina
 • Odlučnost
 • Istrajnost
 • Samoodgovornost

Bez obzira na talente koje posedujemo svako od nas može a i treba da razvija snage unutar sebe jer to nas vodi jednom ispunjenom životu koji ima smisao. Takav život donosi neizmerno puno zadovoljstva.