Od manipulacije do samoodgovoornosti 

Blago onom ko je naučio:

Diviti se a ne zavideti,

Slediti a ne oponašati,

Hvaliti a ne laskati,

Voditi a ne manipulisati.

William Arthur Ward

Mogli bismo reći da je manipulacija veština ostvarivanja uticaja na druge.

Reč manipulacija vodi poreklo od latinske reči manus – ruka i znači rukovati, upravljati nečim. U kontekstu ljudskih odnosa, ona se svodi na pokušaj da upravljamo tuđim ponašanjem.

Na ovom mestu bih istakla da postoji razlika između uticaja i manipulacije.

Uticaj je sposobnost upravljanja prvenstveno sopstvenim životom a zatim i mogućnost upravljanja životima drugih ljudi.

Uticaj može biti pozitivan i negativan ali je reč o uticaju a ne o manipulaciji, želim na ovom mestu da naglasim ovu razliku.

Uticaj može preći u čistu manipulaciju. To zavisi od razvijenosti ličnosti osobe i njene motivacije.

Manipulacija ide u prilog isključivo manipulatoru, on ima ličnu korist od toga. Kada kažem „On“ pri tom ne mislim na muškarce već na rod reči manipulator. Kad god smo u komunikaciji,  postoji prostor za manipulaciju a to je svakodnevno.

Najvažnije je da naučimo da prepoznamo manipulaciju da bi mogli   na adekvatan način da odgovorimo. Da naučimo da u svakoj situaciji budemo svesni sopstvene odgovornosti da ne bi upali u mrežu koju manipulatora. Naša je odgovornost ako se “upecamo”. Do nas je nije do manipulatora. Manipulator radi ono što najbolje zna, manipuliše,  na nama je da li ćemo se “upecati” ili ne. 

Vesna Dimić, master psiholog