gde je tvoja moć

Gde je tvoja moć

Da li znate da unutar svih nas postoji potencijal za “snažni hrast” koji samo čeka da bude oslobođen. Svi mi već imamo sve ono što nam je potrebno da bismo živeli svoju životnu svrhu (smisao) koja nam donosi unutrašnji mir i osećaj ispunjenja.

“Život ne čine okolnosti nepodnošljvim, već nedostatak smisla i svrhe.”

Viktor Frankel

Seme budućeg uspeha, raznih načina kako sebe da realizujemo već postoji unutar svih nas, samo je potrebno postati svestan mesta na kom se tačno nalazi  i negovati ga dok se ne razvije.

Gde je toja moć


 Kao što svaki žir u sebi nosi potencijal da postane hrast tako je i sa nama. Za razliku od žira koji zavisi od spoljašnjih faktora, uslova u prirodi, naša realizacija zavisi od svesnosti sopstvenih potencijala i aktivnog traženja načina da se ostvari.  

Zar to nije odlična vest?  

Naš uspeh zavisi isključivo od nas samih.

To znači da ne zavisimo od milosti i nemilosti spoljašnjih okolnosti niti dobre volje neke Više sile, niti zavisimo od vremenskih uslova, reljefa, ozonskih rupa, poremećene ravnoteže među zvezdama, od toga da li smo bate ili seke, visoki, lepi, mršavi, plavi, crni, žuti… 

Naš uspeh, realizacija naših potencijala je već  zapisana kao program koji nosimo  unutar nas. Potrebno je samo da postanemo svesni svog „žira“. Da iskoristimo ono što posedujemo na najbolji mogući način.

Analiza Individualnih Potencijala (AIP) je jedan pouzdan način da saznate koji su vaši potencijali, koje su snage koje posedujete i kako najbolje  da ih iskoristite da biste živeli u skladu sa blagom koje posedujete.

Kroz Analizu individualnih potencijala (AIP) ćete dobiti odgovore koje su vaše lične snage (talenti) i kako na najbolji način u skladu sa vašom ličnosti, sistemom vrednosti, motivacionim modelom da ih ostvarite.

Vesna Dimić, master psiholog

1 thought on “Gde je tvoja moć”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *